Auto škola Gazela Car poseduje opremljen poligon za osposobljavnje kandidata svih kategorija. Svi naši instruktori su iskusni, licencirani i dugogodišnji poznavaoci saobraćaja koji će Vam praktičan deo obuke učiniti zabavnim i što lakšim.
Nakon završene teorijske obuke i uspešno položenog teorijskog ispita spremni ste da pređete na praktičan deo. Za sam početak praktične obuke neophodno je izvaditi lekarsko uverenje kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata da upravlja motornim vozilom.
Kada se dobije zdravstveno uverenje spremni ste da započnete obuku sa našim instruktorima. Osnovni elementi vožnje se uče na uređenom poligonu namenjenom praktičnoj obuci. Nakon osnovnih elemenata i upoznavanja sa vozilom kandidat kreće u praktično osposobljavanje u gradskoj gužvi i vožnji po autoputu.